GDPR - Sekretess bestämmelser

CCparts sekretess bestämmelse


DSF/GDPR

Dataskyddsförordningen (DSF) eller (GDPR = General Data Protection Regulation) som den är mest känd som ..började tillämpas 2018-05-25
och medger hur personlig data av individer inom EU ska behandlas.

Dataskyddsförordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandlingen av personuppgifter.
En grundläggande princip är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
i förhållande till den registrerade.

Förordningen är direkt tillämplig inom hela Europeiska unionen.


Integritetspolicy

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kommer endast från våran (www.ccparts.se) webbplats.
Med hänvisning till lag ber vi dig se våra DSF, GDPR bestämmelser via våran sekretess bestämmelse (policy)


Allmänt

Vi registrerar personliga kontaktuppgifter som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer etc i vår databas.
Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress etc.

Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till våran webbplats eller appar, som IP-adressen till din
dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version.


Uppgifter om användning av webbplats

När du besöker eller interagerar med vår webbplats, inklusive nyhetsbrev registreras dom olika händelserna och sparas i vår databas.
Detta för att vi ska kunna spåra händelser i säkerhetssyfte, i funktionssyfte som t ex nyhetsbrev, ändring av lösenord, kontouppgifter etc.


Förfrågningar

När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi kontaktuppgifter samt information (som orderstatus, tekniska
problem, allmänna frågor) från våran databas som vi kan behöva för att kunna behandla ditt ärende.


Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos CCparts vid utförandet av våra arbetsuppgifter.
Som T ex bokföring, bokande av leverans etc.


Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i en driftsmiljö som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.
Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter ..dock är överföring av information via internet tyvärr inte "bombsäkert".
Även om vi gör vad vi kan för att skydda dina personuppgifter finns det alltid en risk, som kund är det därför bra att du är medveten om detta.


Vad du själv kan bidra med

Det är viktigt att du också själv medverkar i att hålla dina personuppgifter säkra.
Tänk till exempel på att välja ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja heller aldrig lösenordet för någon.
Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto.
Om du använder en delad eller publik dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn.
Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn.
Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.
Utforska de sekretessinställningar som din webbläsare erbjuder och försök hitta en kompromiss av "funktionalitet och säkerhet"
relaterat till våran hemsida.


Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter CCparts behandlar om dig efter
att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar
om dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss.
Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet, efter det besvaras dina önskemål så fort vi kan.
Om vi ifall inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig och meddela varför.
Vi skickar det begärde registerutdraget till den adress som du angav vid regsistreringen av ditt konto!


Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina
personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få
överfört de personuppgifter du lämnat till oss.
Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto.
Det krävs enligt lag att vi behåller en del av dina personuppgifter (efter att du begärt borttagning) för att uppfylla våra
skyldigheter gentemot skatteverket och därigenom gällande lagar om sparad bokföring.

Du kan själv via vår "Förfrågan GDPR" sida välja att exportera din personliga data eller helt radera ditt konto.


Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat
intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det
finns intressen som väger tyngre.

 

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter som berör denna integritets policy är du välkommen att kontakta oss via hemsidan
eller via följande E-post: ingoingca@ccparts.se


Ändringar i detta dokument

CCparts förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detta dokument.
Om större förändringar sker i detta dokument kommer vi att meddela dig detta genom ett meddelande på webbplatsen
eller på annat erforderligt sätt.